Vyhledat
  • Tereza Řeháková

Barvy a podvědomí

Aktualizace: 4. bře 2020

Někdo na to dá, někdo ne. Já když potřebuji nasměrovat, využívám všeho.

Symbolický význam barev spočívá v jejich schopnosti vyvolávat určité vibrace a pocity. Vnímání energie barev a jejich vlastností nás posune zas o kousíček dál ve snaze o vědomou tvořivost. Barvy přiřazujeme ke znamení zvěrokruhu, k planetám, bohům, emocím, náladám.
Bílá, černá a šedá jsou barvy neutrální

Černá, stejně jako bílá, není barva. Černá barvy pohlcuje, smícháme-li na paletě všechny barvy spektra, dostaneme černou.energie bílé barvy

Podle řecké filozofie v sobě bílá barva obsahuje kromě barev také všechny zvuky!

Bílá symbolizuje světlo, duchovnost, spiritualitu, čistotu, panenskou nevinnost, chlad, vše neviditelné, nepoznané, tajemné. Odhaluje pravdu a upřímnost. Je symbolem sjednocení, průhlednosti, neúplatnosti, upřímnosti, spravedlnosti a nových začátků. Bílá je dokonalost, svoboda, pravda, ctižádost a osvícení. Uklidňuje a utěšuje. Je barvou čisté duše a obnažené přirozené krásy. Obsahuje hojivou sílu, je inspirací k životu. Ochraňuje před negativními energiemi, usnadňuje napojení na energie přírodních sil. Bílá barva bývala u starých Slovanů barvou ,,smuteční“, dávala duším odcházejícím na věčnost naději na znovuzrození, přinášela osvobození od všeho temného, od nelásky, od pozemských pout.

Bílá sama o sobě není barvou, skrývá celé barevné spektrum, tím symbolizuje vše neodhalené a skryté. Je přímou cestou k vyšším rovinám vědomí. Cokoliv v přírodě je bílé je jedinečné, originální a zároveň magické, čisté a posvátné.

Osoby nosící bílou barvu oblečení častěji, než jiné barvy, bývají sice upřímné, ale také rezervované, chladné a mohou mít potíže s odpouštěním. Což je dáno jejich vnitřní touhou po dokonalosti. Mohou trpět nedostatkem emocí či nadbytkem lhostejnosti.


energie černé barvy

Černá je překvapivě tichá barva s převažujícím negativním nábojem, prohlubuje stres, narušenou psychiku, egocentrismus, beznaděj, chaos. Černá je symbolem prázdnoty, zármutku, černých myšlenek, temnoty a smrti. Je znepokojující a melancholická, evokuje smutek. Ale i černá barva má mnoho odstínů, nic není absolutní, je přece zřejmé, že z chaosu vzniká vše nové, z temnoty a tmy vzniká světlo. Pokud nepochopíme její podstatu, nutí nás skrývat se před pravdou, vyjadřovat bolest a nespokojenost agresivitou. Je spojována s podsvětím. Černá nás nabádá uzavřít minulost, zamyslet se nad vším starým a přijímat nové.


Nosíme-li černou barvu příliš často, potlačujeme vlastní osobnost, přání a touhy. Klameme sami sebe a okrádáme se o čas. Potřebujeme spoustu lásky a pochopení, jen to odmítáme přiznat sobě i svému okolí.
energie stříbrné  a šedé barvy

Stříbrná měsíční barva je symbolem meditace, intuice, rozvíjení jasnozření, cítění a slyšení. Eliminuje negativní síly, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní. Je barvou jasnovidnosti, meditace, telepatie a astrálního cestování.

Šedá je symbolem strachu a nejistoty, opatrnosti, kompromisu, vnitřních překážek. Může oslabovat sebevědomí, odvahu, průbojnost. Příliš šedé má vliv na emoce, potlačuje je, bere nám energii a kuráž, ubírá nám na lesku a přitažlivosti – říká se, že je barvou neviditelnosti. Čím je však světlejší, až stříbrná, vibrace její energie se posouvá a mění, navozuje rovnováhu. Vzhledem ke své ,,neviditelnosti“, pomáhá zachovat tajemství, uniknout před mentální nebo fyzickou negativní energií, která se nás snaží zahnat do kouta. Světle šedá symbolizuje moudrost.

.

energie zlaté barvy

Zlatá představuje jsoucnost, vyšší a božské síly, intuici, moudrost a pochopení. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje duchovní energie, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“. Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, štěstí a úspěch. Během rituálů se zlatá barva využívá pro hmotné zabezpečení, ke splnění vysokých cílů, pro štěstí a úspěch, během hledání zaměstnání, zvyšuje osobní sílu a energii, očišťuje auru, podporuje navození změněných stavů vědomí. Zlatá barva v auře je vzácná, poukazuje na neomezené možnosti a duchovní vyspělost. Používá se všude, kde oslavujeme energii nebo znovuzrození Slunce, je součástí všech slunečních rituálů a obřadů.energie červené barvy

Červená podporuje fyzickou aktivitu, vitalitu, sebevědomí, sílu, vášeň, ale také hněv, impulsivnost a panovačnost. Červená je barvou bouřlivého mládí, romantiky a žáru letního Slunce. Její podstata je dynamická, temperamentní, otevřená a osvěžující. Symbolizuje vitální energii, oheň a krev. V analogii s krví je světlem života a tudíž je posvátná. Vibrace červené barvy zlepšuje náladu, pomáhá překonávat strach, zahřívá a probouzí spontánnost v rozhodování, zdravé riskování a odvahu. Podporuje sexuální energii, sebevědomí a dobyvačnost, vášně, emoce, akceschopnost. Pomocí červené barvy můžeme povzbudit nebo dokonce probudit vlastní vědomí, regenerovat ospalou mysl a odhalit tajemství některých mystérií života. Pomáhá vytvoření čehokoli, co se týká mezilidských vztahů. Červená je velmi energická, může být vznětlivá, proto ji kombinujeme s klidnějšími odstíny, usměrníme tak její nechtěnou ,,agresivitu“.


energie růžové 

Růžová je především romantická a milostná, představuje lásku, něhu, jemnost a soudržnost ve vztazích. Osvěžuje ducha a podporuje duchovní bdělost, podporuje náklonnost a ochotu ke kompromisům. Je barvou mládí, harmonie, usmíření a vnitřního klidu. Růžová podpoří duchovní cítění.


Purpurová barva je velmi inspirativní až éterická. Působí uklidňujícím dojmem a navozuje meditaci, proto ji považujeme za barvu duchovní. Je barvou vladařů a kněží. Posiluje intuici, jasnovidnost, duchovní cítění, moudrost, úspěch, ideály, odstranění negativních energií. Přináší ochranu a schopnost napojení na magickou sféru vyšších světů.energie oranžové barvy

Oranžová je symbolem vitality, plodnosti, harmonie, optimismu, přináší radost, zahání únavu. Nabádá nás myslet více na sebe, ovšem v pozitivním slova smyslu, je barvou pozitivních změn. Pomáhá neklidné a nejisté duši lépe se vyrovnávat s nečekanými změnami a stresem. Vytváří pozitivní energie úspěchů tvůrčích, pracovních, studijních. Vibrace oranžové barvy navozuje pocity štěstí a optimismu, omlazuje, podporuje soustředění, přizpůsobivost, přitažlivost, osudové změny. Prohlubuje radostné pocity a tím pozitivně působí na mezilidské vztahy.energie žluté barvy

Žlutá je vznešenost sama, evokuje představivost a tvořivost, odhodlání k prozkoumávání nových cest a přináší víru v nové začátky. Zažehná jakékoliv nepřízně osudu, podpoří vytváření všeho pozitivního v životě, neboť žlutá prezentuje energii světla. Rozvíjí intelekt, soustředění a organizační schopnosti. Je barvou vědomí, komunikace, myšlení, inspirace, sebedůvěry, rozvahy a intuice. Zvyšuje sebevědomí. Je barvou Slunce, zlata, ohně a světla, tím také symbolem pravdy a nečekaných změn. Vibrace žluté rozvíjí tvořivost, evokuje lásku a laskavost. Ale také věčnou netrpělivost vydržet na jednom místě, nabádá nás k cestování a poznávání všeho nového. Pozor na přemíru žluté: provokuje žárlivost, chtivost, závist, lakotu, pohrdání, samolibost a nenávist.energie fialové barvy

Fialová barva je základní barvou mystiky, magie, meditace, duchovních schopností, spirituality, záhad, moudrosti a tvůrčí síly. Vibrace fialové ovlivňuje šestý smysl a tím také odpovědnost. Čistí duši. Podporuje meditaci, učení se spirituálním dovednostem. Rozptyluje negativní myšlenky, pocity úzkosti, pročišťuje metabolismus, podporuje fantazii. Je barvou nepřehlédnutelné originality (obsahuje v sobě modrou a červenou). Příliš mnoho fialové barvy však představuje samotu, vnitřní žal a uzavírání se do smutných vzpomínek. Soustředíme se na fialovou barvu pro podporu duchovních a všech spirituálních schopností, duchovní meditace, učení se magii, soustředění.


energie modré barvy

Modrá je obloha, oceán, nekonečno, absolutno, nadpřirozeno, božská harmonie. Představuje ochranu, moudrost, zdraví, štěstí, věrnost, trpělivost. Je barvou neomezených možností, čistoty duše, odpuštění, duchovní touhy, lásky, věrnosti a důvěry. Je inspirující, pomáhá k ujasnění si priorit, cílů, přání. Uklidňuje a napomáhá uvědomění si pravdy a zmatků v neklidném nitru. Modrá rezonuje s jemnými emocemi, trpělivostí, hlubokými city, něhou a věrností. Prohlubuje rozvážnost a opatrnost v mezilidských vztazích. Je zdrojem inteligence, logického uvažování a inspirace. Modrá vyzařuje klid a tiší hysterické povahy. Prohlubuje esoterické cítění, zlepšuje komunikaci, zklidňuje duševní traumata. Ruší negativní vlivy z vnějšího okolí, pohlcuje napětí, zlo a zlobu. Příliš modré však podporuje přehnaný idealismus.


Bleděmodrá barva má silnou léčitelskou energii, napomáhá v léčení nemocí, popálenin a tiší bolest. Uzdravující je působení bleděmodrého světla.


Indigová probouzí intuici, moudrost, umělecké vlohy, inspiraci a představivost. Vhodná při meditacích, pomáhá rozšiřovat hranice vědomí. Indigově modrá barva je zvláštní tím, že obsahuje jednu šestinu z každé základní barvy slunečního spektra (červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové).energie zelené barvy

Zelená je zdraví, rovnováha, harmonie, naděje, obnova a růst, hojnost, plodnost, vytrvalost a láska,  je základní barvou přírody. Uzdravuje, regeneruje, přináší klid a pohodu, je štědrá, je posilující a osvěžující. Podporuje soustředění. Probouzí chuť do života, ale také chuť k jídlu. Podporuje soucit, pocit bezpečí, schopnost dávat a přijímat lásku. Pomáhá řešit neshody a spory, uklidňuje cholerické povahy, uvolňuje úzkost a psychické vypětí, posiluje zrak. Rozvíjí kreativitu. Proto bychom měli co nejčastěji odpočívat v přírodě. Zelenou barvu používáme při rituálech pro její velmi dobrou vázací schopnost, také pro schopnost harmonizace. Při vytváření hojnosti, úspěchu, hledání zaměstnání, odstranění nepříznivé finanční situace, plánování svatby, tvoření úspěšné budoucnosti.Tyrkysová je barvou prvotního oceánu. Barvy na obloze se odráží na hladině rybníků, jezer a moří, vodní plocha je proměnlivá v závislosti na světelných podmínkách a barevném spektru oblohy. Například Tyrkysová barva vodní plochy, rezonující na hranici spektra mezi modrou a zelenou, pocitově ochlazuje, její třpytivost a krystaličnost je osvěžující, podtrhuje průzračnost vody, navozuje dojem dálky a hloubky.
Smaragdově zelená barva je rezonanční barvou bohyně Venuše. Polodrahokam smaragd sám o sobě je kamenem, skrývajícím v sobě tajemství podstaty života. Tento drahokam podporuje schopnost vnímat a vstřebávat kinetické a duchovní energie.energie hnědé barvy

Hnědou barvu spojujeme především se živlem země, s uzemněním, navozuje klidné soustředění a vnímavost. Je barvou financí, hmoty, úspěchu v podnikání, zaměstnání a studiu. V magii je symbolem ochrany, pomáhá odhalit faleš a přetvářku. Je velice hmotná, realistická, může nám být nápomocná potřebujeme-li sejmout z očí růžové brýle, pokud nedokážeme stát pevně nohama na zemi a stále se jen vznášíme v oblacích, pokud žijeme v iluzích a vše vidíme zkresleně.

94 zobrazení0 komentář

KONTAKT:

+420 602 424 197

houpajdy@gmail.com

ADRESA:

NEPROPÁSNI NOVOU KOLEKCI:

Malešov

28541

Česká republika

© 2019. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon